DaWanda GmbH

Windscheidstrasse 18
10627 Berlijn
Duitsland



E-mail: feedback-en[at]dawanda.com

Voor buitengerechtelijke behandeling van consumentenrechtelijke geschillen heeft de Europese Unie een online platform (ODR-platform) opgezet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Directrice: Claudia Helming
DaWanda GmbH is ingeschreven bij: Amtsgericht Charlottenburg
Registratienummer: HRB 104695 b
BTW-nummer (zoals omschreven in §27 van de Duitse wet op BTW): DE 255184388



Verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's volgens §5 van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz) en §55 II van de Duitse mediawet (Rundfunkstaatsvertrag): Claudia Helming



Aansprakelijkheidsbepaling: Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van verlinkte sites is uitsluitend de betreffende uitbater verantwoordelijk.



Deze tekst is een vertaling uit het Duits, in geval van twijfel, is de Duitstalige versie van toepassing. De contractuele taal is Duits.




Andere DaWanda-kantoren:
DaWanda Polska
ul. Widok 8
00-023 Warschau
Polen