Mijn aankopen

Privacybeleid bij DaWanda GmbH

Terug naar winkel

Privacybeleid van DaWanda GmbH

1. Verantwoordelijke onderneming, toepassingsgebied 2. Verzamelen en gebruiken van gegevens zonder registratie 3. Toestemming voor het gebruik van persoonsgebonden gegevens tijdens het gebruik van DaWanda 4. Toestemming voor het opslaan van gegevens bij cloud computing in betrouwbare derde landen. 5. Cookies die niet worden gebruikt voor onlinereclame 6. facebook 7. Overige plug-ins en externe diensten 8. Google Analytics 10. Toestemming voor het gebruik van de gegevens voor eigen reclamedoeleinden of voor marktonderzoek door DaWanda 11. Toestemming voor het ontvangen van marketing e-mails en nieuwsbrieven van DaWanda. 11. Toestemming voor het gebruik van productfeeds 12. Toestemming voor de weergave van gerichte reclame en het gebruik van trackingcookies voor reclamedoeleinden 13. Toestemming voor het gebruik van Google AdSense 14. DaWanda-App 15. Gegevens openbaar maken, uitwisselen, wissen en blokkeren 16. Bescherming van je gegevens, veiligheid 17. Intrekken van de toestemming, bezwaar maken tegen reclame, markt- of opinieonderzoek 18. Wijziging DaWanda is een marktplaats voor unieke producten. Wij vinden de bescherming van je privacy belangrijk. Bij ons worden alle gegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen verzameld en gebruikt. Dit Privacybeleid geeft informatie over de manier waarop wij je persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Daarnaast bevat het Privacybeleid informatie over wat het precies betekent wanneer je DaWanda toestemming geeft om je persoonlijke gegevens te gebruiken. Het Privacybeleid is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van DaWanda GmbH. 1. Verantwoordelijke onderneming, toepassingsgebied De verantwoordelijke onderneming is DaWanda GmbH (ook “DaWanda” of “wij”), Windscheidstraße 18, 10627 Berlijn, Duitsland, vertegenwoordigd door haar directeur Claudia Helming. Meer informatie over ons vind je in de Disclaimer.Voor alle vragen over het Privacybeleid kun je via het e-mailadres dataprotection@dawanda.com contact met ons opnemen. Dit Privacybeleid beschrijft het verzamelen en gebruiken van persoonsgebonden gegevens wanneer je de diensten van DaWanda gebruikt. Daarnaast is het ook van toepassing op aanvullende diensten van DaWanda (bijv. het gebruik van de DaWanda-app, de aankoop van producten of vouchers waarvan DaWanda de verkoper is, prijsvragen of wedstrijden). Verder kunnen er aanvullende privacyrichtlijnen bestaan voor speciale onderdelen of diensten (bijv. community's, groepen). Deze vind je in de betreffende FAQ en in de toelichting bij een dienst of in de voorwaarden ervan. Wanneer je dit Privacybeleid accepteert, stem je ermee in dat DaWanda je gegevens in overeenstemming met dit beleid mag gebruiken. Daarnaast geldt het Privacybeleid van externe diensten of sociale netwerken (bijv. facebook, Google+, Pinterest, Twitter), die je tijdens een bezoek aan DaWanda ook kunt gebruiken. 2. Verzamelen en gebruiken van gegevens zonder registratie Je kunt DaWanda bezoeken zonder dat je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Wanneer je naar onze website gaat, wordt er met technische middelen automatisch informatie met betrekking tot de communicatie (bijv. IP-adres) resp. het gebruik (bijv. bekeken inhoud) gegenereerd, zodat je de betreffende inhoud kunt zien. Deze gegevens worden door ons alleen anoniem (bijv. door het anoniem maken van het IP-adres) opgeslagen en gebruikt om technische of statistische gegevens voor het oplossen van storingen of het verbeteren van de website te verzamelen, of voor onderzoeks- en analysedoeleinden. 3. Toestemming voor het gebruik van persoonsgebonden gegevens tijdens het gebruik van DaWanda Om onze diensten aan jou te kunnen aanbieden, hebben we een aantal gegevens nodig: Tijdens je registratie verzamelen we je basisgegevens ((gebruikersnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, wachtwoord). Met een gebruikersnaam kun je ons internetplatform naar buiten toe, dus tegenover derden, onder een pseudoniem gebruiken. Wanneer je besluit om via DaWanda een bestelling te plaatsen, verzamelen we ook je factuur- en verzendadres. Als je via DaWanda producten wilt verkopen, verzamelen we bovendien je volledige adres, je winkel- en bedrijfsnaam, je status als verkoper (zakelijk of particulier), je algemene voorwaarden (eventueel inclusief informatie over het herroepingsrecht etc.), je disclaimer, je bankgegevens en andere betalingsgegevens. Wat de afzonderlijke aanbiedingen op DaWanda betreft, verzamelen we de bijbehorende gebruiks- en transactiegegevens (kopen, verkopen, aanbiedingen en inhoud). Daarnaast kunnen geregistreerde leden vrijwillig facultatieve gegevens verstrekken (bijv. winkelbeschrijving, profielbeschrijving “Over mij”, persoonlijke interesses en voorkeuren, foto's (bijv. profielfoto), geboortedatum en andere biografische gegevens, instellingen voor het ontvangen van berichten en nieuwsbrieven, aanbevolen of gemarkeerde producten, berichten, blogposts, forumbijdragen, beoordelingen, commentaren, antwoorden op enquêtes etc.). Houd er rekening mee dat de extra gegevens die je in je profiel onder “Over mij” vermeldt ook voor andere leden en bezoekers zichtbaar worden. Verder kun je bijvoorbeeld ook een RSS-feed toevoegen of je facebook-feed laten weergeven. De gegevens die je vrijwillig verstrekt, kun je op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen. Alle gegevens die je verstrekt om je producten of diensten aan te prijzen, zijn vanzelfsprekend zichtbaar voor andere leden en bezoekers van de website. Wi gebruiken je persoonlijke gegevens (basisgegevens, gebruiks- en transactiegegevens, facultatieve gegevens) voor DaWanda om jou en andere leden een inspirerende marktplaats te bieden waar je geweldige producten kunt kopen en verkopen en ideeën kunt uitwisselen met andere leden van de community. We gebruiken je persoonlijke gegevens daarom onder andere Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij je hiervoor van tevoren toestemming hebt gegeven of wanneer dit wettelijk is toegestaan. Wij geven persoonsgebonden gegevens door aan andere leden van DaWanda, bijvoorbeeld aan de handelspartner bij een aankoop (bijv. contactgegevens, postadres, betalingsgegevens en -details). Zulke gegevens van andere leden mogen alleen worden gebruikt voor de communicatie die met betrekking tot DaWanda noodzakelijk is (bijv. koopafwikkeling of eventuele klachten). In het bijzonder mag je gegevens van andere leden niet voor reclamedoeleinden gebruiken, tenzij het betreffende lid hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Leden zijn daarnaast verplicht om alle richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder die in de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz), op te volgen. Wanneer een lid zijn persoonlijke gegevens aan een ander lid geeft, kunnen wij de verdere bescherming van deze gegevens doorgaans niet waarborgen. Controleer daarom zelf altijd eerst of het andere lid betrouwbaar is en of het je persoonlijke gegevens echt nodig heeft, voordat je deze doorgeeft. Wij kunnen gegevens verstrekken aan derden die in opdracht van ons en onder toezicht van ons technische diensten verlenen (bijv. hosting, onderhoud) of die ons op een andere manier ondersteunen (bijv. incasso, klantenservice). Daarbij houden wij ons vanzelfsprekend ook aan alle richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens en verplichten wij onze partners eveneens hiertoe. DaWanda is verplicht om persoonsgebonden gegevens en/of gebruiksgegevens door te geven aan opsporingsdiensten, wetshandhavingsautoriteiten en toezichthoudende instanties, wanneer en voor zover dit vereist is voor het voorkomen van gevaar voor de openbare veiligheid of voor het vervolgen van strafbare feiten zoals vastgelegd in wettelijke bepalingen. Om onze rechtmatige belangen te beschermen, mogen wij inlichtingen over je kredietwaardigheid (in Nederland bijvoorbeeld bij het BKR in Tiel) inwinnen en/of je persoonlijke gegevens via creditcardbedrijven laten verifiëren. Ook kunnen wij verlangen dat je ons een beoordeling van je kredietwaardigheid door je bank verstrekt of ons een garantie biedt dan wel je creditcardgegevens vastlegt of zekerheidsstelling met je creditcard biedt, voordat je dure producten/diensten bij DaWanda kunt aanbieden of verwerven. Er wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden met jouw te beschermen belangen. 4. Toestemming voor het opslaan van gegevens bij cloud computing in betrouwbare derde landen. Wij werken samen met een aanbieder van klantenservicesystemen gebaseerd op cloud computing (Customer Relationship Management) die is gevestigd in San Francisco (VS) en die vestigingen heeft in onder andere Zwitserland en Duitsland. Binnen dit kader kunnen wij klantgegevens die op onze website zijn verzameld naar de VS doorsturen. Bij deze klantgegevens gaat het vooral om namen, e-mailadressen en adresgegevens van onze leden en om verkoopgegevens. Door deze samenwerking kan DaWanda gemakkelijker met zijn klanten communiceren en wordt de klantenservice, het beheer van klant- en verkoopgegevens en van de winkels vereenvoudigd. Onze samenwerkingspartner is gecertificeerd conform de Safe Harbor-programma's voor de VS-EU en voor de VS-Zwitserland van het Amerikaanse handelsministerie en voldoet aan de eisen hiervan. Binnen dit kader stem je ermee in dat de gegevens ook aan instanties in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen worden doorgegeven, mits deze instanties een adequaat (d.w.z. een met Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens overeenstemmend) beschermingsniveau garanderen, en het doorgeven van de gegevens niet in strijd is met je overige belangen die bescherming behoeven. 5. Cookies die niet worden gebruikt voor onlinereclame Wanneer je onze website bezoekt, slaan we op je computer informatie op in de vorm van een “cookie” die bij je volgende bezoek automatisch wordt herkend. Eencookie is een klein tekstbestand dat als Hypertext-Transfer-Protocol-header wordt overgedragen. De cookie wordt door de webserver naar de browser gestuurd of door een scripttaal (bijvoorbeeld JavaScript) gegenereerd. Met cookies kunnen we bijvoorbeeld een website aan je persoonlijke interesses aanpassen. Wanneer je niet wilt dat we je computer herkennen, dien je je internetbrowser zo in te stellen dat hij cookies van je computer wist, alle cookies blokkeert of een waarschuwing geeft, voordat een cookie wordt opgeslagen. Het kan dan echter gebeuren dat je sommige functies van DaWanda niet meer volledig kunt gebruiken. DaWanda gebruikt de volgende cookies (die niet worden gebruikt voor onlinereclame): a) Sessiecookies (bijv. voor veilig inloggen) of functionele cookies (bijv. voor het gebruik van navigatie-elementen, voor hulpteksten of voor A/B-tests); b) Language cookies of cookies voor regionale instellingen (hiermee legt DaWanda vast voor welk land en met welke taal- en valuta-instellingen de websites van DaWanda moeten worden opgeroepen). 6. facebook Wij maken op ons platform gebruik van diensten van het Amerikaanse sociale netwerk facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Zo hebben we de “like-button” van facebook (Vind-ik-leuk-link, een zogenoemde plug-in) geïnstalleerd. Dat wil zeggen dat we de “like-button” met behulp van een door facebook beschikbaar gestelde programmeercode in onze website hebben geïntegreerd. Plug-ins van facebook herken je aan een van de facebook-logo's (witte “f” op een blauw vierkantje of het “duim-omhoog”-symbool). Op facebook staat een lijst met social plug-ins van facebook met de bijbehorende logo's: https://developers.facebook.com/docs/plugins Met de “like-button” kun je aan facebook-vrienden en facebook-gebruikers laten weten welke producten je leuk vindt/aanbeveelt. Afhankelijk van je instellingen kan dit ook automatisch gebeuren, waarbij producten die jij op DaWanda markeert ook op facebook worden getoond (automatisch sharen). Op het moment dat je de website oproept, worden er al gegevens naar facebook verstuurd, of je nu op de knop hebt geklikt of niet. Als je op de “like-button” klikt, ontvangt facebook bovendien informatie dat je een bepaalde inhoud goed vindt. Facebook stuurt de inhoud van de plug-in direct naar de browser van de gebruiker en weer terug. DaWanda heeft geen invloed op de hoeveelheid gegevens die facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en kan je daarom niet meer informatie geven dan bij DaWanda zelf bekend is. Wanneer je een DaWanda-pagina oproept die deze facebook-plug-ins bevat, wordt facebook ervan in kennis gesteld dat je de betreffende pagina hebt opgeroepen. Als je tegelijkertijd bij facebook bent ingelogd, kun je worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld voor reclame via facebook). Wanneer je bijvoorbeeld op de “like-button” klikt of een commentaar toevoegt, wordt dit door je browser direct aan facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Ook als je geen gebruik maakt van facebook kan deze dienst toch minimaal het IP-adres verzamelen en opslaan. In de privacyrichtlijnen van facebook vind je informatie over waarom en hoeveel gegevens er worden verzameld, hoe facebook deze gegevens verwerkt en gebruikt en welke rechten en instellingsopties gebruikers hebben om hun privacy te beschermen: https://www.facebook.com/about/privacy Wanneer je lid bent van facebook, maar niet wilt dat facebook via de website van DaWanda gegevens over jou verzamelt en deze aan jouw bij facebook opgeslagen gegevens koppelt, moet je voor je bezoek aan DaWanda bij facebook uitloggen. Wanneer je geen lid bent van facebook of het privacybeleid van facebook nog niet hebt geaccepteerd, raadt DaWanda je aan om niet op de facebook-plug-ins te klikken. Verder biedt DaWanda de functie “Log-in with Facebook” (aanmelden met facebook) aan, zodat je je met de inloggegevens van facebook bij DaWanda kunt registreren en aanmelden. DaWanda ontvangt dan informatie van facebook over je openbaar profiel (bijv. naam, profielfoto, leeftijdsgroep, geslacht, taal, land) en je lijst met vrienden en e-mailadressen. Ook kun je DaWanda en facebook langs deze weg toestemming geven om nog meer gegevens uit te wisselen (bijv. door automatisch sharen, zie boven). Ook als je een DaWanda-profiel hebt, kun je het op deze manier aan je facebook-profiel koppelen om het inloggen te vereenvoudigen. DaWanda plaatst nooit zonder jouw toestemming mededelingen op je facebook-prikbord en stuurt nooit zonder toestemming je persoonlijke gegevens naar facebook of naar derden. Jij beheert je DaWanda-gebruikersaccount en je facebook-profiel. We gaan ervan uit dat je je inloggegevens van facebook net zo goed beschermt als je wachtwoord van DaWanda. Wij weten niet wat je wachtwoord voor facebook is, omdat het wordt versleuteld. 7. Overige plug-ins en externe diensten De websites van DaWanda kunnen nog meer plug-ins bevatten. Elke plug-in valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder (bijv. Google+, Pinterest, Twitter). De geïnstalleerde plug-ins zijn voorzien van het betreffende logo, bijvoorbeeld het Google- of het Twitter-logo. Plug-ins kunnen al actief worden op het moment dat je de websites van DaWanda bezoekt. Houd er daarom rekening mee dat er vanaf dat moment al informatie over je bezoek (vooral het IP-adres) naar de aanbieder van de plug-in wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Als je bij deze aanbieder staat geregistreerd en daar tegelijkertijd bent ingelogd, kan je bezoek aan de websites van DaWanda daar worden opgeslagen. Wanneer je de plug-in aanklikt, is dit voor derden zichtbaar. Ook deze informatie wordt direct doorgegeven aan de aanbieder van de plug-in en daar opgeslagen. Deze identificatie kan worden voorkomen door vóór je bezoek aan de websites van DaWanda uit te loggen bij de aanbieder van de plug-in en eventueel de cookies te wissen. DaWanda heeft geen invloed op de hoeveelheid gegevens die de betreffende aanbieder met behulp van deze plug-ins verzamelt en de manier waarop hij deze gebruikt. Voor zover beschikbaar, verwijst DaWanda naar het privacybeleid van de andere aanbieder. Vaak kun je ook bij de aanbieder zelf instellingen aanpassen voor de omgang met je gegevens. Neem het best direct contact op met de betreffende aanbieder om te achterhalen op welke manier, in welke mate en met welk doel persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt en of er eventueel gegevens van jou buiten de EU worden verwerkt: - Google+ Dit sociale netwerk wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De knop van Google+ herken je aan het symbool “+1”. Het privacybeleid van Google+ vind je hier: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy - Twitter Twitter is een microbloggingdienst van de Amerikaanse onderneming Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Het privacybeleid van Twitter vind je hier: https://twitter.com/privacy - Pinterest Pinterest is een sociaal netwerk van Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Het privacybeleid van Pinterest vind je hier: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy - AddThis AddThis is een social bookmarkingservice waarmee je eenvoudig bladwijzers (bookmarks) kunt maken. Het bedrijf AddThis is gevestigd in de VS: 1595 Spring Hill Road, Vienna, VA2218. Het privacybeleid van AddThis vind je hier: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy DaWanda adviseert gebruikers, die geen klant zijn van de aanbieder van een plug-in, of van de via de plug-in verbonden externe dienst resp. die niet hebben ingestemd met het verzamelen en gebruiken van gegevens, deze plug-ins niet te gebruiken resp. aan te klikken. 8. Google Analytics DaWanda works with Google Analytics: Google Analytics is a web analysis service from Google Inc. Google Analytics uses cookies, which are text files that are stored on your computer and which allow your use of the website to be analysed. The information generated by the cookie regarding your use of this website is generally transmitted to and stored on a Google server in the United States. IP anonymisation has been activated on DaWanda’s websites, meaning that the IP addresses of Google users within European Union member states or in other states that are party to the EEA Agreement are truncated before being communicated. Only in exceptional circumstances is the full IP address transmitted to a Google server in the USA and truncated there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports about activity on the website for the site owner and to provide additional services connected to website use and internet use. The IP address transmitted by your browser through Google Analytics is not merged with other data by Google. You can prevent the storage of cookies by means of a browser software setting; however, if you do so, you may not be able to use all the functions of this website. Furthermore, you can prevent the recording of the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by installing the browser plug available at the following link: The current link is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 9. Toestemming voor het gebruik van de gegevens voor eigen reclamedoeleinden of voor marktonderzoek door DaWanda Je stemt ermee in dat we jouw persoonlijke gegevens mogen verzamelen, verwerken en gebruiken voor eigen reclamedoeleinden of marktonderzoek, en in het bijzonder voor een individueel aangepaste weergave van de producten en diensten die wij en derden op de websites van DaWanda aanbieden. We kunnen jouw gegevens ook samen met de gegevens van andere leden in geanonimiseerde vorm verzamelen, samenvoegen en gebruiken om onze diensten, pagina's en reclame te verbeteren. 9. Toestemming voor het ontvangen van marketing e-mails en nieuwsbrieven van DaWanda. Als je toestemming geeft voor het ontvangen van marketing e-mails of nieuwsbrieven (bijvoorbeeld bij de registratie of tijdens het inloggen) stem je ermee in om DaWanda-nieuwsbrieven met door ons samengestelde inhoud of reclamemails op het door jou aangegeven e-mailadres te ontvangen. Nieuwsbrieven of marketingmails van DaWanda kunnen regelmatig of onregelmatig verschijnen en behalve informatie over DaWanda ook reclame voor ons en voor aanbiedingen van DaWanda-leden of van derden bevatten. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of marketingmails via een link in de betreffende e-mail of in Mijn DaWanda. 12. Toestemming voor het gebruik van productfeeds Je stemt ermee in dat we je verkoopinformatie (bijv. winkelnaam, gegevens, foto's en feedbacksterren voor aangeboden producten) aan derden (bijv. affiliatenetwerken, affiliatepartners, platformen) doorgeven, zodat zij reclame voor je aanbiedingen kunnen maken en deze aan potentiële kopers kunnen presenteren. De toestemming voor het gebruiken van je verkoopinformatie kun je op elk gewenst moment intrekken in Mijn DaWanda onder “Winkel bewerken - partnersites" 13. Toestemming voor de weergave van gerichte reclame en het gebruik van trackingcookies voor reclamedoeleinden Wanneer je de websites van DaWanda gebruikt, worden er ook cookies of codefragmenten voor onlinereclame geplaatst (ga voor meer informatie over gewone cookies en cookies voor onlinereclame naar punt 5), of wordt de gebruiker geïdentificeerd op basis van zijn inloggegevens. DaWanda verzamelt gegevens over je activiteiten op de websites van DaWanda (bijv. surfgedrag, bekeken of gemarkeerde producten, aangeklikte links). Deze gegevens willen we graag gebruiken om je ervaring op DaWanda te verbeteren of om je te informeren over producten, aanbiedingen, acties of reclame die mogelijk interessant voor je zijn. DaWanda plaatst ook zelf reclame of werkt met externe partners samen bij het plaatsen en optimaliseren van eigen reclame en reclame van derden. Deze externe partners kunnen bijv. cookies op je computer plaatsen wanneer je de websites van DaWanda bezoekt. Daarbij worden geen persoonsgebonden gegevens, zoals naam, adres en geboortedatum verzameld, opgeslagen of doorgestuurd. Ook het verzamelen van volledige IP-adressen wordt hierbij verhinderd. Hieronder staan de belangrijkste externe partners van DaWanda met hun privacybeleid en met een overzicht van de opties die zij aanbieden om bezwaar te maken tegen gerichte reclame en het verzamelen van gebruiksgegevens uit te schakelen. Bovendien kun je op elk gewenst moment zelf de cookies in je browser wissen en zo in de toekomst voorkomen dat er reclame wordt getoond op basis van deze cookies. Je stemt ermee in dat we gerichte reclame weergeven (bijv. op onze website of in de DaWanda-app) en hiervoor een tracking- resp. partnercookie of een codefragment plaatsen resp. laten plaatsen voor de weergave van reclame die bijvoorbeeld is gericht op jouw leeftijdsgroep, jouw woonplaats of op producten die jij hebt bekeken, aanbevolen, ge- of verkocht (zgn. remarketing, retargeting of gedragsgericht adverteren (behavioral targeting). We geven je persoonlijke gegevens, zoals naam, adres of geboortedatum echter niet door aan de reclameaanbieder, wanneer je zulke reclame ziet; IP-adressen worden voldoende ingekort. 12. Toestemming voor het gebruik van Google AdSense Je stemt in met het gebruik van Google AdSense door DaWanda. AdSense is een Google-dienst voor het invoegen van reclame. Google AdSense gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee je gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenoemde web beacons (onzichtbare grafieken). Met behulp van deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geanalyseerd. De door cookies en web beacons verzamelde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres van het lid) en de aangeboden reclamevormen wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan Google doorgeven aan partners waarmee Google een overeenkomst heeft. Google zal je IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die je hebt opgeslagen. Je kunt het installeren van de cookies voorkomen met de instellingen van je browsersoftware; wij wijzen je er echter op, dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kun je via www.google.com/settings/ads individuele opties instellen of je afmelden voor Google-reclame. Je kunt het gebruik van cookies door derde aanbieders ook voorkomen door de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative op te roepen (www.networkadvertising/org/managing/opt_out.asp). Meer informatie over bescherming van persoonlijke gegevens bij Google vind je hier: 15. DaWanda-App 15.1. Gebruik van locatiegegevens door de DaWanda-app Met de DaWanda-app verkrijg je op een andere manier toegang tot het DaWanda-platform. Daarom gebruiken we je gegevens daar op een manier waarop het lijkt alsof je via onze website van DaWanda gebruik maakt. Dit geldt voor het gebruik van je gegevens, van cookies, plug-ins en Google Analytics. Binnen dit kader heeft DaWanda ook toegang tot gegevens die betrekking hebben op de app, zoals de naam en de fabrikant van de telefoon, het model, de versie van het besturingssysteem, van de app of van de SDK, of kan DaWanda gebruikmaken van je systeemtools (bijv. om ervoor te zorgen dat je ook in de standby-modus berichten ontvangt). Eventueel gebeurt dit ook in combinatie met plug-ins (bijv. voor de gebruikers-id of het toegangstoken bij het gebruik van facebook). We maken zonder jouw toestemming geen gebruik van gegevens die buiten de app zijn geregistreerd, zoals je kalender, foto's, berichten etc. Voor de DaWanda-app gelden bovendien de onder nummer 15.2 e.v. genoemde bijzonderheden. 15.2. Use of Location Data by the DaWanda App De DaWanda-app maakt eventueel gebruik van anonieme of onder pseudoniem opgeslagen locatiegegevens, voor zover je deze in je apparaat hebt ingesteld. Je locatiegegevens willen we graag gebruiken om je ervaring op DaWanda te verbeteren of om je te informeren over producten, aanbiedingen, acties of reclame die mogelijk interessant voor je zijn. Persoonsgebonden gegevens, zoals naam, adres en geboortedatum, worden niet verzameld, opgeslagen of doorgestuurd. Ook het verzamelen van volledige IP-adressen wordt verhinderd. Met betrekking tot locatiegegevens werken we met de hieronder genoemde externe partners samen. Op hun websites vind je meer informatie over de bescherming van gegevens en kun je de toestemming voor het gebruiken en verzamelen van deze gegevens intrekken. Urban Airship Inc., 1417 NW Everett St, Suite 300, Portland OR 97209, USA: https://urbanairship.com/legal/privacy-policy 15.3. Toestemming voor het ontvangen van pushberichten van de DaWanda-app Voor zover je toestemming hebt gegeven om op je mobiele apparaat pushberichten te ontvangen, kan de DaWanda-app dergelijke berichten naar je apparaat sturen, bijvoorbeeld om je informatie over ons te sturen of om je te informeren over systeemmeldingen, producten (bijv. DaWanda Inspirations & Highlights), acties, nieuwtjes of nieuwe functies. Je kunt de ontvangst van pushberichten op elk gewenst moment in je mobiele besturingssysteem configureren of uitschakelen. Wanneer je met de ontvangst van pushberichten hebt ingestemd (bijvoorbeeld na de eerste keer inloggen in de DaWanda-app), geef je toestemming om informatie en reclame over DaWanda of DaWanda-aanbiedingen op je mobiele apparaat te ontvangen. 16. Gegevens openbaar maken, uitwisselen, wissen en blokkeren Onder “Mijn DaWanda” kun je bij “Mijn profiel” je gegevens en instellingen bekijken, bewerken en eventueel wissen. Je voor- en achternaam kun je door onze klantenservice laten wijzigen. DaWanda verstrekt bovendien kosteloos informatie over de gegevens die er over de aanvrager zijn opgeslagen, op verzoek elektronisch of schriftelijk. Voordat we informatie verstrekken, kunnen we verlangen dat er documenten worden verstrekt die de identiteit van de aanvrager onderbouwen. Het blokkeren en wissen van gegevens gebeurt in overeenstemming met de wet. 17. Bescherming van je gegevens, veiligheid Wij passen de gebruikelijke standaard beveiligingssystemen toe, inclusief versleuteling, wachtwoorden en fysieke beveiliging, om je persoonlijke gegevens tegen onbevoegde aanvallen en openbaarmaking te beschermen en storende communicatie (spam) te voorkomen. De informatie over je profiel wordt op een beveiligde server opgeslagen en door een firewall beschermd. 18. Intrekken van de toestemming, bezwaar maken tegen reclame, markt- of opinieonderzoek Voor zover persoonlijke gegevens met jouw toestemming worden gebruikt, kun je die toestemming op elk gewenst moment blijvend intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar dataprotection@DaWanda.com. Het intrekken van de toestemming kan ertoe leiden dat diensten niet meer beschikbaar zijn of dat de gebruiksovereenkomst op DaWanda wordt beëindigd. Wij behouden ons het recht voor om processen voor het beschermen van persoonlijke gegevens steeds ook op een wettelijke basis te funderen. Je kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor reclamedoeleinden of voor markt- of opinieonderzoek - het best via een e-mail naar dataprotection@DaWanda.com. Hiervoor ontstaan geen andere kosten dan de kosten voor verzending conform de basistarieven. We zullen bij elk gebruik op de mogelijkheid van bezwaar wijzen resp. een eenvoudige opzegoptie (bijv. in de vorm van een link) beschikbaar stellen. 19. Wijziging Als gevolg van nieuwe technische ontwikkelingen wordt ons Privacybeleid doorlopend aangepast. Wijzigingen worden tijdig op deze pagina weergegeven. Voor zover dat nodig is, vragen we opnieuw om je toestemming. Los hiervan dien je deze pagina regelmatig te bekijken om informatie over het actuele Privacybeleid in te winnen. Version 3


DaWanda Shop-Widget